Dejavnosti
 
Delo v gradbeništvu nam
predstavlja izziv
in mi se uspešno
spopadamo z njim.
  
 Tehnična opremljenost 

Uveljavili smo se na številnih področjih splošnih gradbenih del, adaptaciji, zaključnih delih, zunanji ureditvi bivalnega prostora, …

  • zidarstvo: manjša in večja zidarska dela, predelne stene, proizvodnja malte in betona
  • fasaderstvo: oblaganje objektov z izolacijskimi materiali, splošno fasaderstvo in izdelava okrasnih štukatur
  • zaključna dela: splošna zidarska dela, polaganje keramike, polaganje montažnih sten in stropov,…
  • montaža: predelnih sten in stropov z različnimi materiali
  • adaptacija: stanovanj in stanovanjskih objektov
  • splošna gradbena dela pri nizkih gradnjah, tudi specialna dela
  • zunanja ureditev bivalnega prostora
  • polaganje priključkov v zemlji: cevovodi, kanalizacija, …
  • novogradnje stanovanjskih objektov - nizke gradnje od projekta do ključa: izkop, temelji, hidroizolacija, zidava sten, ostreševanje, ometi, ….
  • najem gradbene mehanizacije skupaj z upravljalcem